Pewnie nieraz zdarzyło ci się słyszeć o nawiązce. Czym jest i kto ją wypłaca dowiesz się z poniższego tekstu.

Czym jest nawiązka?

Czym jest? Co to jest nawiązka? Nawiązka to nic innego jak jeden ze środków karnych. Zobowiązuje ona sprawcę do zapłaty poszkodowanemu określonej kwoty. Najczęściej nawiązka towarzyszy karze zasadniczej, zaś sama w sobie nie jest karą, a każdy sprawca na przykład wypadku komunikacyjnego może żądać jej zwrotu od ubezpieczyciela. Warunkiem zasądzenia nawiązki jest prawomocne orzeczenie sądu.

Ten środek karny reguluje art 47 Kodeksu Karnego. Przepis ten między innymi określa przestępstwa za jakie grozi nawiązka i są to:

  • przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, które skutkują ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu,
  • przestępstwa przeciwko środowisku,
  • przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu komunikacyjnym.

Najczęściej nawiązka jest nakładana przez sąd w przypadku wypadków komunikacyjnych w wyniku, których występuje naruszenie zdrowia lub utrata życia. Wysokość nawiążki jest ustalana idywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia uszkodzenia zdrowia. W przypadu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kwota nawiązki może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nawiązka a rekompensata

Oprócz nawiązki regulowanej przez Kodeks Karny, pokrzywdzony może dochodzić rekompensaty na drodze cywilnej. Postępowania te są całkowicie od siebie odrębne, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby oba trwały w jednym czasie. Bardzo często nawiązka jest mylona z zadośćuczynieniem. Niestety pojęcia te nie są równoznaczne. Nawiązka jest środkiem karnym i formą rekompensaty w przypadku, gdy nie da się ustalić dokładnych wymiarów szkody. Każda z tych form jest zupełnie inna i odrębna od siebie. Tak więc oprócz nawiązki, rekompensaty na drodze cywilnej, możemy również wnosić o zadośćuczynienie. Również zasądzenie nawiązki na rzecz poszkodowanego w żaden sposób nie pomniejsza wysokości kwoty otrzymanej z ubezpieczenia.

Co w przypadku, gdy poszkodowany poniesie śmierć na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego? Wtedy też roszczenia o zapłatę nawiązki może dochodzić rodzina poszkodowanego. Roszczenie to podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Nawiązka może być również zasądzona na rzecz Skarbu Państwa na przykład w przypadku spraw karnych związanych z zanieczyszczaniem środowiska lub też może zostac zasądzona z przeznaczeniem wpłaty na dany cel publiczny.